1 - 10 z 388
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
W Unii Europejskiej trwają prace nad tzw. Kompasem strategicznym, czyli strategią bezpieczeństwa określającą wspólne cele państw członkowskich w obszarach reagowania kryzysowego, budowy zdolności wojskowych, współpracy z partnerami oraz…
Komentarze OSW | | Iwona Wiśniewska
W ostatnich miesiącach sytuacja makroekonomiczna Rosji polepszyła się i zgodnie z szacunkami w czerwcu 2021 r. jej PKB wrócił do poziomu sprzed pandemii. Według wstępnych szacunków Rosstatu w pierwszym półroczu 2021 r. wskaźnik ten…
Komentarze OSW | | Mateusz Seroka
Po trwającej siedem lat izolacji politycznej Janez Janša w marcu 2020 r. po raz trzeci objął urząd premiera. Polityk ten, charakteryzujący się radykalizmem w formułowaniu diagnoz politycznych, wyrażający sprzeciw wobec postkomunistycznego…
Komentarze OSW | | Martyna Wasiuta
Czechy wyróżniają się na tle regionu pod względem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Osiągnięcia sektora prywatnego na tym polu sytuują to państwo w czołówce UE. Tamtejsi programiści należą do najzdolniejszych na świecie, o czym…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Andrzej Wilk, Piotr Żochowski
Zaplanowane na 10–16 września ćwiczenia strategiczne „Zapad 2021” to najważniejsze z dotychczasowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych FR oraz współdziałającej z nimi armii białoruskiej. Jako że angażują 200 tys. żołnierzy, będą…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
24 sierpnia 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległość, a kilka miesięcy później – wraz z Rosją i Białorusią – doprowadziła do rozwiązania ZSRR. W momencie powstania państwo ukraińskie było kontynuatorem Ukraińskiej Socjalistycznej…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
23 sierpnia, w przededniu 30-lecia uzyskania przez Ukrainę niepodległości, wchodzi w życie ustawa uznająca elektroniczny dowód osobisty i paszport za równoważne ich fizycznym odpowiednikom. Wcześniej, 6 sierpnia, prezydent Wołodymyr…
Komentarze OSW |
SONDAŻE Wykres 1. Poparcie dla partii politycznych