1 - 10 z 25
Analizy | | Józef Lang

Porozumienie nie rozwiązuje wszystkich kwestii spornych , jednak otwiera drogę do współpracy w obszarach, gdzie interesy stron są zbieżne.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Zmiana stanowiska Turcji wobec Rosji jest wpisana w szerszy kontekst rewizji polityki tureckiej.

Analizy | | Jakub Groszkowski

Państwa Europy Śr. będą zwracały szczególną uwagę na kwestie dostępności brytyjskiego rynku oraz statusu obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Wynik referendum został przyjęty w Rosji jako przejaw fundamentalnego kryzysu zarówno UE jako instytucji, jak i Zachodu jako politycznej wspólnoty.

Analizy | | Kamil Frymark, Konrad Popławski

W reakcji na Brexit doszło do wyraźnego sporu w koalicji rządzącej w Niemczech o sposób dalszego postępowania w UE.

Analizy | | Piotr Szymański

Poprzez wzmocnienie własnej armii Ryga chce zmienić wizerunek najsłabszego ogniwa w obszarze obronności w państwach bałtyckich.

Analizy |

Obecny kryzys polityczny i upadek rządu dadzą szanse lewicy na powrót do władzy po półrocznej przerwie.

Analizy | | Jakub Jakóbowski

Przebieg wizyty potwierdził, że Serbia traktuje Chiny jako strategicznego partnera, istotnego nie tylko ze względu na potencjał współpracy gospodarczej.

Analizy | | Kamil Całus

Od kilku miesięcy w Naddniestrzu trwa najpoważniejszy w historii tej separatystycznej republiki kryzys gospodarczy.

Analizy | | Szymon Kardaś

Rosnieft’ podpisał z indyjskim konsorcjum umowę sprzedaży 23,9% udziałów w spółce Wankornieft’, eksploatującego jedno z największych złóż w Rosji.