1 - 10 z 36
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Największym sukcesem formatu „16+1” jest wyraźne wzmocnienie relacji bilateralnych Chin z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański, Tadeusz Iwański, Wojciech Konończuk, Piotr Żochowski
Ukraina wciąż stoi przed zadaniem wprowadzenia zmian systemowych, które uczynią proces reform nieodwracalnym.
Komentarze OSW | | Piotr Szymański
Państwa bałtyckie odpowiedziały na aneksję Krymu i zwiększenie rosyjskiej aktywności wojskowej wzmocnieniem własnego potencjału militarnego.
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Zaangażowanie Pekinu w zwiększanie importu żywności z Europy Środkowo-Wschodniej wynika z problemów chińskiego sektora rolno-spożywczego.
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk
Jak przyznaje rząd, osiągnięcie długofalowych celów redukcji emisji wymaga całkowitego zlikwidowania energetyki węglowej w Niemczech.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Rok 2015 przyniósł bardziej gwałtowny wzrost skali wyjazdów z Ukrainy do UE, głównie do Polski.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota
Szanse na efektywne zaangażowanie Ankary w rozwiązanie kryzysu humanitarnego i uchodźczego w Syrii są obecnie mocno ograniczone.
Komentarze OSW | | Piotr Żochowski, Tadeusz Iwański
Konflikt z Rosją odciągnął uwagę Kijowa od pogarszającej się sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionach niezagrożonych bezpośrednią agresją rosyjską.
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło, Maria Domańska
Sytuacja trzeciego sektora w Rosji – niezależnych od państwa struktur społeczeństwa obywatelskiego, systematycznie się pogarsza.
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
W Rosji maleje liczba imigrantów z Azji Centralnej, od lat stanowiących większość wśród pracujących tam gastarbeiterów.