1 - 4 z 4
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Największym sukcesem formatu „16+1” jest wyraźne wzmocnienie relacji bilateralnych Chin z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej.
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski
Zaangażowanie Pekinu w zwiększanie importu żywności z Europy Środkowo-Wschodniej wynika z problemów chińskiego sektora rolno-spożywczego.
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski
Formuła wielostronna jest wykorzystywana przez Chiny do długofalowej poprawy stosunków bilateralnych z wybranymi państwami regionu.
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski
Idea Nowego Jedwabnego Szlaku stała się kluczowym narzędziem chińskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w sferze dyplomacji publicznej oraz soft power.