1 - 10 z 34
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk
Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.
Komentarze OSW | | Adam Eberhardt
Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.
Komentarze OSW | | Kamil Frymark
Wzmożony napływ uchodźców i imigrantów do Niemiec prowadzi do wzrostu antyimigranckich nastrojów społecznych.
Komentarze OSW | | Kamil Całus
W ciągu ostatnich miesięcy Moskwa coraz częściej korzysta z instrumentów nacisku ekonomicznego na Kiszyniów.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Można oczekiwać, że Ukraiński Kościół Prawosławny będzie unikać zajęcia jasnego stanowiska w obecnym konflikcie.
Komentarze OSW | | Marta Szpala
Moskwa jest zainteresowana wykorzystaniem Belgradu w konfrontacji z Zachodem, ale nie ma zbyt wiele do zaoferowania serbskim władzom.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
26 października na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne, które przyniosą głębokie zmiany układu politycznego Rady Najwyższej.
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Wyniki finansowe Ukrainy za ostatnie miesiące potwierdziły znaczące pogłębianie się trwającego od połowy 2012 roku kryzysu gospodarczego.
Komentarze OSW | | Marta Jaroszewicz
Można szacować, że co najmniej od 400-500 tysięcy osób uciekło z terenów objętych konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy oraz z Krymu.