1 - 10 z 305
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.
Analizy | | Konrad Popławski
Porozumienie oznacza, że udało się znaleźć kompromis w jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.
Analizy | | Marta Szpala
Długie spory przy tworzeniu nowego rządu oznaczały impas w kluczowych z punktu widzenia budowy kosowskiej państwowości procesach.
Analizy | | Szymon Ananicz
Aresztowanie dziennikarzy jest kolejnym symptomem obserwowanego od zeszłego roku zaostrzania się autorytaryzmu w Turcji.
Analizy | | Marta Jaroszewicz
Od kwietnia br., czyli od początku aktywnej fazy konfliktu zbrojnego, liczba uciekinierów ze wschodniej Ukrainy systematycznie rośnie.
Analizy | | Rafał Sadowski
Ukrainie dotychczas udało się uniknąć załamania finansowego dzięki pomocy zagranicznej oraz doraźnym działaniom jej władz.
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Propagandowy wizerunek rosyjsko-indyjskiej współpracy ekonomicznej nie odzwierciedla realnej sytuacji. 
Analizy | | Marta Szpala
Wycofanie się Rosji z budowy South Stream zmienia sytuację na rynku gazu w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.
Analizy | | Marek Menkiszak, Ewa Fischer
Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk
Organizacje ekologiczne i część opozycji w Niemczech krytykują politykę klimatyczną rządu jako mało ambitną.