1 - 10 z 24
Analizy | | Szymon Ananicz
16 grudnia Turcja i UE podpisały umowę o readmisji - Ankara będzie przyjmowała nielegalnych imigrantów, którzy dostali się na teren Unii z Turcji.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
17 grudnia w Baku podpisano porozumienie w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej zagospodarowania drugiej fazy złoża Szah-Deniz (SD-II).
Analizy | | Szymon Ananicz
W ostatnich miesiącach Turcja znów zaczęła postrzegać Moskwę jako jednego z głównych aktorów o trwałej pozycji na Bliskim Wschodzie.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Tunel Marmaray jest jednym z szeregu wielkich projektów zainicjowanych przez rząd, które mają demonstrować spektakularną przebudowę kraju.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz
Pomimo sukcesu gospodarczego, coraz wyraźniej rysuje się ryzyko płynące z nierozwiązanych problemów oraz niedokończonych reform.
Punkt widzenia | | Szymon Ananicz
Turcja, mimo coraz częstszego stosowania nieprzyjaznej wobec Unii Europejskiej retoryki i coraz wyraźniejszej asertywności w relacjach z Brukselą, w perspektywie najbliższych lat będzie się opowiadała za kontynuacją procesu integracji z UE…
Analizy | | Szymon Ananicz
22 października Rada UE podjęła decyzję o otwarciu rozdziału dotyczącego polityki regionalnej w negocjacjach akcesyjnych z Ankarą. Tydzień wcześniej Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący reformy przeprowadzone w Turcji w…
Komentarze OSW | | Marek Matusiak
Od objęcia władzy w Turcji w 2002 roku konserwatywna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) była stale na fali wznoszącej. Obecnie, po raz pierwszy od dekady, rząd AKP napotyka znaczące przeszkody zarówno na froncie wewnętrznym, jak i…
Analizy | | Marek Matusiak
30 września premier Recep Tayyip Erdoğan ogłosił oczekiwany od dawna pakiet legislacyjny mający podnieść standardy demokratyczne w Turcji. Zmiany dotykają szeregu deficytów demokracji tureckiej, m.in. wynikających z narodowej i…
Analizy | | Szymon Ananicz, Andrzej Wilk
26 września turecki Sekretariat ds. Przemysłu Zbrojeniowego rozstrzygnął przetarg na dostarczenie systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Zwyciężyła chińska firma CPMIEC. Jeśli Ankara zdecyduje się na budowę systemu we współpracy z…