1 - 10 z 600
Komentarze OSW | | Tadeusz Iwański
Decyzja Międzynarodowego Trybunału w Hadze z lutego 2009 roku, ostatecznie rozstrzygająca status Wyspy Wężowej i podział wyłącznych stref ekonomicznych na szelfie kontynentalnym Morza Czarnego między Ukrainę i Rumunię, usunęła z…
Analizy | | Jakub Groszkowski
14 grudnia niższa izba czeskiego parlamentu głosami koalicji i opozycji przyjęła rządowy projekt zmiany konstytucji, wprowadzający bezpośredni tryb wyboru prezydenta. Decyzję o odejściu od wyboru głowy państwa przez parlament musi…
Analizy | | Tomasz Dąborowski
12 grudnia w Ankarze prezydenci Rumunii i Turcji – Traian Băsescu i Abdullah Gül – podpisali deklarację o strategicznym partnerstwie obu państw. Deklaracja podkreśla specjalny charakter relacji rumuńsko-tureckich oraz tworzy ramy…
Analizy | | Marta Szpala
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) 5 grudnia wydał wyrok w sprawie skargi, którą Macedonia wniosła przeciwko Grecji. MTS uznał, że Grecja sprzeciwiając się przyjęciu Macedonii do NATO w 2008 roku złamała tymczasowe…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Marek Matusiak, Krzysztof Strachota
Do wydarzeń doszło w XX rocznicę uzyskania niepodległości Kazachstanu oraz w przededniu wyborów parlamentarnych (15 stycznia 2012); prawdopodobna wydaje się ich polityczna inspiracja (a przynajmniej wsparcie medialne) ze strony…
Analizy | | Tadeusz Iwański
19 grudnia w Kijowie odbył się szczyt Unia Europejska – Ukraina, podczas którego ogłoszono zakończenie negocjacji umowy stowarzyszeniowej (US), w tym umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA). Dokument nie został parafowany…
Analizy | | Katarzyna Chawryło
Rosyjski Urząd Statystyczny opublikował 16 grudnia pierwsze szczegółowe wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w Rosji w październiku 2010 roku. Potwierdzają one dynamiczny spadek liczby ludności oraz postępujące zmiany…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
11 grudnia w Naddniestrzu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których Igor Smirnow, od dwudziestu lat przywódca tego nieuznawanego parapaństwa, zajął trzecie miejsce (24,8% głosów) i tym samym stracił szansę na kolejną…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Premier Andrius Kubilius i minister energetyki Arvydas Sekmokas zapowiedzieli, że ewentualne wycofanie się jednego z partnerów nie zagraża realizacji tego strategicznego dla Litwy projektu. Wyrazili też nadzieję, że nie jest to…
Analizy | | Konrad Popławski
W odpowiedzi na problemy finansowe niemieckich instytucji finansowych Ministerstwo Finansów RFN przygotowuje ustawę umożliwiającą przymusowe wykupywanie przez państwo udziałów w bankach znajdujących się w złej sytuacji finansowej.…