1 - 8 z 8
Raport OSW | | Marta Jaroszewicz
Rozszerzenie strefy Schengen ma zasadnicze znaczenie dla wschodnich sąsiadów UE, którzy zostali postawieni przed koniecznością poradzenia sobie z bardziej restrykcyjną polityką wizową i graniczną na swojej zachodniej granicy. Z drugiej…
Prace OSW | | Wojciech Konończuk
Integracja wewnątrz WNP od początku była skazana na niepowodzenie z przyczyn obiektywnych.
Raport OSW | | Wojciech Pięciak
W toczącej się od ponad roku publicznej debacie na temat dezubekizacji skoncentrowano się na kwestii uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy SB oraz na aspekcie etycznym: dotychczas obowiązujące przepisy prowadzą do publicznego…
Punkt widzenia | | Iwona Wiśniewska
Prezentowany tekst opisuje dwa główne procesy ekonomiczne obserwowane w Rosji w czasie drugiej kadencji prezydenta Władimira Putina - renacjonalizację i koncentrację aktywów gospodarczych. Konsekwencją tych procesów jest zwiększenie…
Raport OSW | | Leszek Szerepka, Marta Jaroszewicz
W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w całej Europie problematyka migracji międzynarodowych przekształciła się z zagadnienia zajmujacego waska grupę analityków i urzędników w sferę zainteresowania szerokich kręgów społecznych i ważny…
Punkt widzenia | | Maciej Falkowski
Jeszcze kilka lat temu konflikt w Czeczenii można było scharakteryzować jako wojnę między czeczeńskimi separatystami a władzami Federacji Rosyjskiej. W ciągu ostatnich czterech-pięciu lat natura tego konfliktu uległa jednak daleko idącym…
Raport OSW | | Jacek Frączek
Od 1 stycznia 2007 roku przez sześć miesięcy Niemcy będą pełnić przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Sprawowanie tej funkcji daje duże możliwości wpływu na decyzje podejmowane na arenie UE i kształt europejskich polityk. Dyskusje w…
Raport OSW | | Rafał Sadowski
Zwycięskie dla Alaksandra Łukaszenki wybory prezydenckie 19 marca 2006 roku odegrały istotną rolę w kształtowaniu dyktatorskiego reżimu politycznego na Białorusi. Represyjne i niedemokratyczne metody, które wykorzystała władza, by zapewnić…