1 - 10 z 43
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.

Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga

Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.

Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga

Wobec porażek militarnych rebeliantów oraz narastających podziałów pomiędzy nimi pozycja Kijowa w negocjacjach politycznych ulega wzmocnieniu.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Tadeusz A Olszański

Petro Poroszenko otrzymał bardzo mocny mandat, stoi on jednak w obliczu dramatycznych wyzwań.

Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga, Tadeusz Iwański, Piotr Żochowski

Zarówno frekwencję, jak i wyniki należy uznać za niedorzeczne, zaś plebiscyt za niezgodny z ukraińskim prawem.

Analizy | | Marek Menkiszak, Agata Wierzbowska-Miazga

Rosja chce, by kontynuowane były rozmowy międzynarodowe z udziałem prorosyjskiej opozycji, co ma wzmocnić presję polityczną na Kijów.

Analizy | | Wojciech Konończuk, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie genewskie nie oznacza początku odzyskiwania przez Kijów inicjatywy i nie będzie miało realnego wpływu na sytuację na wschodzie Ukrainy.

Analizy | | Kamil Całus, Agata Wierzbowska-Miazga

Rosja podsycając separatyzmy mołdawskich regionów, chce przeciwdziałać zaplanowanemu na maj podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Mołdawii z UE.