1 - 10 z 32
Komentarze OSW | | Sebastian Płóciennik
Unia Europejska jest coraz bliżej podjęcia decyzji o nałożeniu restrykcji na import aut elektrycznych z ChRL. Niemiecka branża motoryzacyjna patrzy na ten scenariusza z obawą – spodziewa się retorsji ze strony władz w Pekinie i dalszej…
Analizy | | Sebastian Płóciennik
Krótko przed przerwą świąteczną ministrowie finansów UE uzgodnili założenia reformy reguł fiskalnych. Porozumienie zakłada przede wszystkim więcej elastyczności w ograniczaniu długu oraz wprowadzenie zachęt do inwestowania. To krok w…
Analizy | | Sebastian Płóciennik
Blisko miesiąc zajęło koalicji rządzącej uzgodnienie stanowiska w sprawie dostosowania planów finansowych na rok 2024 do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK). Sędziowie zakwestionowali w nim przesunięcie w budżecie z 2021 r.…
Analizy | | Sebastian Płóciennik
Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) z 15 listopada podważył metody finansowania wydatków rządu federalnego, a tym samym zmusił partie koalicyjne do poszukiwania dróg wyjścia z trudnej sytuacji. Nieuniknione jest ponowne…
Analizy | | Michał Kędzierski, Sebastian Płóciennik
15 listopada Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) za niezgodne z niemiecką ustawą zasadniczą uznał przeniesienie niewykorzystanych środków pochodzących z długu zaciągniętego na poczet walki z pandemicznym kryzysem gospodarczym do…
Raport OSW | | Sebastian Płóciennik
Integracja polityki wobec europejskich banków nabrała znaczenia po wybuchu kryzysu finansowego w 2007 roku. Ze względu na rosnące zagrożenia dla stabilności strefy euro państwa członkowskie zdecydowały się zbudować jednolity nadzór nad…
Komentarze OSW | | Sebastian Płóciennik
Niemcy znalazły się w klinczu między surowymi regułami budżetowymi a koniecznością walki z kryzysem gospodarczym, amortyzacji rosnących kosztów energii i przeznaczenia większych środków na inwestycje publiczne. Wyjściem okazało się…
Raport OSW | | Anna Kwiatkowska, Kamil Frymark, Michał Kędzierski, Lidia Gibadło, Sebastian Płóciennik, Justyna Gotkowska
Tezy Wstęp. Skąd się wzięła i dokąd zmierza Zeitenwende? (Anna Kwiatkowska)
Analizy | | Sebastian Płóciennik
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza Niemiec zmusiła koalicję rządzącą SPD–Zieloni–FDP do przedstawienia planu walki z kryzysem. Poprawę mają przynieść ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, a w nieco dłuższej perspektywie – ograniczenie…
Analizy | | Sebastian Płóciennik, Paulina Uznańska
13 lipca rządząca w Niemczech koalicja porozumiała się co do ostatecznego brzmienia „Strategii wobec Chin”. Negocjowany od wielu miesięcy i pierwszy tego rodzaju dokument w historii RFN został zaprezentowany przez minister spraw…