1 - 10 z 84
Komentarze OSW | | Michał Kędzierski
Po wielu tygodniach negocjacji liderzy koalicji SPD–Zieloni–FDP zdołali dojść do kierunkowego porozumienia w sprawie strategii dotyczącej budowy nowych elektrowni, które mają stanowić uzupełnienie odnawialnych źródeł energii (OZE) i…
Analizy | | Michał Kędzierski
19 grudnia niemiecka państwowa spółka gazowa Securing Energy for Europe (SEFE) podpisała z norweskim koncernem energetycznym Equinor długoterminowy kontrakt na dostawy 111 TWh (ok. 10 mld m3 – przeliczenie na podstawie oświadczenia spółek…
Analizy | | Michał Kędzierski
10 listopada Bundestag przyjął nowelizację ustawy o gospodarce energetycznej (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), której jedną z głównych części były regulacje dotyczące planowania i zatwierdzania tzw. bazowej sieci wodorowej (Wasserstoff-…
Analizy | | Michał Kędzierski, Sebastian Płóciennik
15 listopada Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) za niezgodne z niemiecką ustawą zasadniczą uznał przeniesienie niewykorzystanych środków pochodzących z długu zaciągniętego na poczet walki z pandemicznym kryzysem gospodarczym do…
Analizy | | Michał Kędzierski
8 września Bundestag przegłosował głosami koalicji SPD–Zieloni–FDP nowelizację ustawy o energetyce budynków (niem. Gebäudeenergiegesetz, GEG), która zawiera nowe regulacje dotyczące montażu urządzeń grzewczych w Niemczech. Wprowadza ona…
Raport OSW | | Anna Kwiatkowska, Kamil Frymark, Michał Kędzierski, Lidia Gibadło, Sebastian Płóciennik, Justyna Gotkowska
Tezy Wstęp. Skąd się wzięła i dokąd zmierza Zeitenwende? (Anna Kwiatkowska)
Analizy | | Michał Kędzierski
26 lipca rząd RFN przyjął nowelizację Krajowej strategii wodorowej (niem. Nationale Wasserstoffstrategie), która określa główne kierunki, założenia i instrumenty wsparcia polityki Berlina na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Niemczech.…
Analizy | | Michał Kędzierski
7 lipca Bundestag i Bundesrat przyjęły nowelizację specustawy dotyczącej budowy w Niemczech infrastruktury do importu gazu skroplonego (LNG-Beschleunigungsgesetz), która umożliwia przyspieszoną realizację konkretnych, wymienionych w…
Analizy | | Michał Kędzierski
20 czerwca podczas wizyty prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera w Kazachstanie doszło do podpisania umowy na dostawy ropy naftowej z tego kraju do Niemiec. Stronami kontraktu są KazMunaiGaz (KMG), kazachstański koncern państwowy…
Komentarze OSW | | Michał Kędzierski
Agresja Rosji na Ukrainę i wynikający z niej upadek koncepcji sojuszu energetycznego z Moskwą stały się katalizatorem zmiany podejścia Niemiec do tworzenia infrastruktury do importu LNG. Aby trwale uniezależnić się od dostaw z Rosji,…