1 - 10 z 101
Analizy | | Ilona Gizińska, Krzysztof Nieczypor
2 lipca premier Węgier Viktor Orbán spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Była to jego pierwsza wizyta na Ukrainie od siedmiu lat, miała ona miejsce dzień po objęciu przez Budapeszt rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii…
Analizy | | Krzysztof Nieczypor
25 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie konferencji międzyrządowej na szczeblu ministerialnym (Intergovernmental Conference, IGC), na którym formalnie zainaugurowano rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Stało się to możliwie…
Analizy | | Lidia Gibadło, Krzysztof Nieczypor
11 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski otworzył w Berlinie konferencję na temat odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference, URC), której gospodarzami były RFN i Ukraina. Wydarzeniu towarzyszyło wiele spotkań tematycznych i sektorowych…
Komentarze OSW | | Krzysztof Nieczypor
Znaczna część aktywności ukraińskiej dyplomacji podporządkowana jest wysiłkom na rzecz przekonania świata do poparcia zakończenia wojny z Rosją na ukraińskich warunkach. Od listopada 2022 r. służy temu przede wszystkim promowanie Formuły…
Analizy | | Krzysztof Nieczypor, Ilona Gizińska, Łukasz Maślanka
Podczas nadzwyczajnego szczytu 1 lutego w Brukseli Rada Europejska (RE) zdecydowała o uruchomieniu Instrumentu na rzecz Ukrainy (Ukraine Facility), mającego służyć wsparciu finansowemu Kijowa w latach 2024–2027. Decyzję podjęto w ramach…
Analizy | | Justyna Gotkowska, Krzysztof Nieczypor, Jakub Graca
12 stycznia podpisano brytyjsko-ukraińskie porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na okres dziesięciu lat. To pierwsza umowa tego typu będąca konsekwencją deklaracji państw G7 z lipca 2023 r., w której zapowiedziano…
Analizy | | Krzysztof Nieczypor, Marta Szpala
14 grudnia podczas szczytu państw Unii Europejskiej w Brukseli podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, a także o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego. Pomimo groźby weta Węgry ostatecznie…
Analizy | | Marcin Jędrysiak, Krzysztof Nieczypor
8 grudnia Rada Najwyższa uchwaliła w drugim czytaniu nowelizacje ustaw o mniejszościach narodowych, oświacie, mediach, samorządzie lokalnym, szkolnictwie wyższym, powszechnym szkolnictwie średnim oraz języku państwowym (zob. Aneks).…
Komentarze OSW | | Krzysztof Nieczypor
Zgodnie z deklaracjami władz w Kijowie ok. 174 tys. km2 terytorium Ukrainy potencjalnie wymaga rozminowania. To niemal jedna trzecia całego jej obszaru. Choć szacunki te wydają się zawyżone, to zagrożenie związane z minami i niewybuchami,…
Analizy | | Kamil Całus, Krzysztof Nieczypor
10 października prezydent Wołodymyr Zełenski złożył oficjalną wizytę w Bukareszcie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Klausem Iohannisem, premierem Marcelem Ciolacu oraz przewodniczącymi izby deputowanych oraz senatu. We wspólnym…