1 - 10 z 150
Analizy | | Sławomir Matuszak
9 listopada Rada Najwyższa przyjęła ustawę o budżecie państwa na 2024 r. Przewiduje ona wydatki w wysokości 3,35 bln hrywien (ok. 92,6 mld dolarów), z których ponad połowa (1,69 bln hrywien, tj. 46,7 mld dolarów) ma zostać przeznaczona na…
Analizy | | Sławomir Matuszak, Ilona Gizińska, Krzysztof Dębiec, Kamil Całus, Łukasz Kobeszko, Andrzej Sadecki
15 września Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużeniu obowiązujących od maja restrykcji na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Tego samego dnia Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły od 16 września zakazy…
Raport OSW | | Sławomir Matuszak, Tadeusz Iwański, Konrad Popławski, Andrzej Wilk
Spis treści Tezy I. Sytuacja makroekonomiczna 1. PKB 2. Produkcja przemysłowa
Analizy | | Filip Rudnik, Sławomir Matuszak, Adam Michalski
17 lipca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiadomił opinię publiczną o wycofaniu się Federacji Rosyjskiej (FR) z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej – tego samego dnia również MSZ FR przekazało tę informację Turcji i Ukrainie oraz…
Analizy | | Sławomir Matuszak
1 lipca upłynęły dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy o rynku ziemi, dzięki której po raz pierwszy na Ukrainie możliwy stał się obrót gruntami rolnymi. W ciągu 24 miesięcy sprzedano ich ponad 400 tys. ha, czyli ok. 1,5% gruntów…
Analizy | | Sławomir Matuszak
27 czerwca w godzinach wieczornych w związku z deficytem mocy elektrowni dla pokrycia konsumpcji wewnętrznej Ukraina poprosiła o dostarczenie 150 MW z systemów elektroenergetycznych Polski i Rumunii. Było to spowodowane awaryjnym…
Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Sławomir Matuszak
8 czerwca ukraińska Narodowa Komisja ds. Regulacji Energetyki (NKRE) zezwoliła producentom biometanu na przekazywanie paliwa, które nie zostało wykorzystane w sieciach gazociągowych lokalnego operatora, do krajowego systemu przesyłu gazu.…
Analizy | | Jakub Ber, Sławomir Matuszak
6 czerwca, prawdopodobnie w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych założonych przez wojska rosyjskie, zniszczeniu uległy urządzenia zapory i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Przetrwały tylko fragmenty prawie czterokilometrowej tamy,…
Komentarze OSW | | Sławomir Matuszak
Im dłużej trwa pełnoskalowa agresja na Ukrainę, tym bardziej maleje wpływ oligarchów na życie polityczne i gospodarcze tego kraju – nie odzyskali oni kontroli nad przekazem w mediach, a ich oddziaływanie na parlament pozostaje minimalne.…
Analizy | | Sławomir Matuszak
21 marca 2023 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poinformował o osiągnięciu wstępnego porozumienia z Ukrainą w sprawie programu Extended Fund Facility (EFF), w ramach którego ma ona otrzymać łącznie 15,6 mld dolarów, w tym 4,5 mld do…