1 - 10 z 97
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
13 lipca Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne dotyczące przewozów z i do obwodu kaliningradzkiego przez terytorium UE. Obligują one państwa wspólnoty do wznowienia tranzytu towarów objętych sankcjami do rosyjskiej eksklawy.…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Estoński operator systemu gazowego Elering podpisał 4 maja umowę ze swoim fińskim odpowiednikiem Gasgrid Finland o współpracy dotyczącej wspólnej dzierżawy i eksploatacji pływającego terminalu LNG (jednostki magazynująco-regazyfikującej,…
Analizy | | Kamil Kłysiński, Joanna Hyndle-Hussein, Sławomir Matuszak
2 lutego białoruskie MSZ poinformowało o bezterminowym zablokowaniu kolejowego tranzytu paliw i nawozów sztucznych ładowanych na Litwie i przewożonych przez terytorium Białorusi. Blokada wchodzi w życie 7 lutego i jest następstwem decyzji…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Jakub Jakóbowski
W związku z trwającym od kilku miesięcy kryzysem w stosunkach litewsko-chińskich Pekin nasilił retorsje gospodarcze wobec litewskich podmiotów. Litwa została usunięta z systemów celnych ChRL, co utrudniło tym podmiotom handel z Chinami (…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
W związku z zaognieniem kryzysu migracyjnego Sejm Litwy na wniosek rządu i przy poparciu prezydenta Gitanasa Nausėdy przyjął 9 listopada uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w liczącym 679 km pasie granicznym z Białorusią. Spośród…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
W wyborach samorządowych w Estonii 17 października największe poparcie w skali kraju uzyskała Partia Centrum (24,4%), która zwyciężyła wyraźnie w Tallinnie, ale utraciła tam zdolność do samodzielnych rządów. W głosowaniu bezpośrednim…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Państwowa Litewska Straż Graniczna (VSAT) od maja codziennie informuje o kolejnych grupach migrantów przybywających nielegalnie do kraju z Białorusi. Według danych z 21 lipca na Litwie znajduje się już 2228 takich osób.
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein, Piotr Żochowski
Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) odnotowała w bieżącym roku znaczny napływ nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi. W ciągu ponad pięciu miesięcy na Litwę próbowało się stamtąd przedostać 387 osób. Większość z nich to…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
26 stycznia estoński parlament dokonał zaprzysiężenia rządu utworzonego przez dwa największe ugrupowania w nim zasiadające – liberalną Partię Reform oraz Partię Centrum (łącznie 59 na 101 mandatów). Stanowisko premiera, jako pierwsza…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
11 grudnia litewski Sejm zatwierdził program i skład nowego rządu, kierowanego przez Ingridę Šimonytė, a także dokonał jego zaprzysiężenia. W skład koalicji rządzącej wchodzą konserwatywny Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy…