1 - 10 z 21
Analizy | | Ewa Fischer, Jadwiga Rogoża
Rok funkcjonowania Krymu w składzie Rosji pokazał, iż rozwiązanie problemów półwyspu w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobne.
Analizy | | Ewa Fischer
Proponowane działania doprowadzą do zwiększenia udziału państwa i dalszej monopolizacji rosyjskiej gospodarki.
Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz, Ewa Fischer
Wbrew przedstawianiu przez Kreml EUG jako eurazjatyckiego odpowiednika Unii Europejskiej, jest ona w praktyce imitacją integracji.
Analizy | | Marek Menkiszak, Ewa Fischer
Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.
Analizy | | Ewa Fischer, Katarzyna Chawryło
Słabnący kurs rubla, taniejąca ropa, sankcje Zachodu i ograniczenia w imporcie żywności powodują dryfowanie rosyjskiej gospodarki w kierunku recesji. 
Analizy | | Ewa Fischer, Szymon Kardaś
Nowe zasady opodatkowania sektora naftowego spotkały się ze sprzeciwem większości rosyjskich firm działających w sektorze energetycznym.
Analizy | | Witold Rodkiewicz, Szymon Kardaś, Ewa Fischer
W imię ograniczenia zależności od gospodarczych więzi z Zachodem Kreml jest gotów jest zapłacić wysoką cenę.
Analizy | | Ewa Fischer
Embargo mocno uderzy w rosyjską gospodarkę, uzależnioną w dużym stopniu od importu artykułów rolno-spożywczych.
Analizy | | Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer
Konfrontacyjna postawa Kremla wobec Zachodu nie pozwala oczekiwać, iż w najbliższej perspektywie sankcje wpłyną na zmianę kursu politycznego Rosji.
Komentarze OSW | | Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer
Moskwa podjęła decyzję o aneksji Krymu ad hoc, bez kalkulacji kosztów integracji półwyspu z rosyjskim systemem prawnym, politycznym i socjalno-ekonomicznym.