1 - 10 z 62
Raport OSW | | Michał Kędzierski, Rafał Bajczuk
Przez lata Niemcy pretendowały do roli lidera światowej polityki klimatycznej, stale wnosząc na agendę międzynarodową problem globalnego ocieplenia. RFN kojarzona jest na całym świecie z transformacją ku odnawialnym źródłom energii, której…
Analizy | | Rafał Bajczuk, Ryszarda Formuszewicz
Frakcja Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w Bundestagu opublikowała oficjalne stanowisko w sprawie Nord Stream 2 (NS2). Dokument zawiera zarys strategii partii wobec NS2 w fazie finalizacji projektu i jego późniejszego…
Raport OSW | | Konrad Popławski, Rafał Bajczuk
Przemysł od kilku dekad stanowi o sile niemieckiej gospodarki. Czwarta rewolucja przemysłowa, charakteryzująca się szerokim wykorzystaniem Internetu oraz technologii cyfrowych we wszystkich sferach gospodarki, prowadzi do przeobrażeń…
Analizy | | Rafał Bajczuk
26 stycznia Komisja ds. Wzrostu, Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia (tzw. komisja ds. węgla) opublikowała raport końcowy dotyczący rezygnacji Niemiec ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Komisja pracowała nad liczącym 336 stron…
Analizy | | Rafał Bajczuk
15 stycznia w Urzędzie Kanclerskim odbyło się spotkanie Angeli Merkel oraz członków jej rządu z premierami landów, w których znajdują się  kopalnie i elektrownie na węgiel brunatny (Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia,…
Analizy | | Rafał Bajczuk
28 września Federalny Trybunał Obrachunkowy (niemiecki odpowiednik NIK-u) opublikował raport dotyczący realizacji strategii transformacji energetycznej (Energiewende). Głównym wnioskiem raportu jest konstatacja, że „pomimo znaczącego…
Analizy | | Rafał Bajczuk
Prokuratura w Brunszwiku w Dolnej Saksonii nałożyła na Volkswagena (VW) karę grzywny w wysokości 1 mld euro.
Komentarze OSW | | Agata Łoskot-Strachota, Rafał Bajczuk, Szymon Kardaś
W ostatnich tygodniach nasiliła się amerykańska ofensywa przeciw projektowi Nord Stream 2. 
Analizy | | Rafał Bajczuk
6 czerwca rząd federalny RFN powołał Komisję ds. Wzrostu, Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia, której głównym celem jest opracowanie planu tzw. wyjścia z węgla.
Analizy | | Rafał Bajczuk
FSA w Lipsku wydał wyrok, który umożliwia niemieckim miastom i gminom wprowadzanie zakazu poruszania się samochodami z silnikiem diesla na ich terenie.