1 - 3 z 3
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Uzyskanie mandatu zbiegło się z wydaniem przez KE komunikatu (7 września) dotyczącego unijnej polityki energetycznej, który jest efektem trwającego od lat procesu zwiększania roli Komisji w zewnętrznej polityce energetycznej Wspólnoty…
Analizy | | Wojciech Górecki
26 sierpnia w separatystycznej Abchazji odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Następcą zmarłego w maju Siergieja Bagapsza został dotychczasowy wiceprezydent  Aleksandr Ankwab. Uzyskał 54,9% głosów i pokonał Siergieja Szambę…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Wzrost aktywności państw azjatyckich stanowi wyzwanie zarówno dla Zachodu, chcącego pozyskać z regionu surowce (ropę, gaz, ale także metale rzadkie i uran), jak i Rosji, zainteresowanej utrzymaniem Azji Centralnej w swojej strefie…