1 - 5 z 5
Komentarze OSW | | Rafał Bajczuk

Jak przyznaje rząd, osiągnięcie długofalowych celów redukcji emisji wymaga całkowitego zlikwidowania energetyki węglowej w Niemczech.

Komentarze OSW | | Artur Ciechanowicz

Lawinowy wzrost liczby imigrantów spoza UE napływających do Niemiec stał się politycznym problemem numer jeden.

Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska

Niemcy chcą mieć większy wpływ na konsolidację przemysłu zbrojeniowego w skali europejskiej.

Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska, Kamil Frymark

Od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego można zaobserwować w Niemczech nasilenie głębokich przemian w myśleniu o Rosji.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Choć nie wiadomo, czy spadki cen ropy utrzymają się w dłuższej perspektywie, niemiecka gospodarka już na tym skorzystała.