1 - 10 z 43
Analizy | | Piotr Szymański
29 października Siły Zbrojne Łotwy otrzymały pierwsze cztery kołowe transportery opancerzone fińskiej Patrii (Patria 6x6). To realizacja łotewsko-fińskich porozumień z sierpnia 2021 r. dotyczących współpracy w zakresie produkcji i…
Analizy | | Piotr Szymański
24 września Łotwa przyjęła nową strategię obronną na lata 2020–2024. To najważniejszy krajowy dokument planistyczny w zakresie polityki obronnej, opracowywany przez resort obrony i przyjmowany przez parlament co cztery lata. Nowa strategia…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Na podstawie porozumienia Bałtyckiej Rady Ministrów (koordynuje współpracę Litwy, Łotwy i Estonii na poziomie rządów) w zakresie polityki energetycznej 25 września operatorzy przesyłowi państw bałtyckich – łotewski AST, estoński Elering i…
Analizy | | Justyna Gotkowska, Piotr Szymański, Krzysztof Dębiec
W związku ze zwiększeniem aktywności islamskich ekstremistów w państwach Sahelu (Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania, Niger – tzw. G5 Sahel) oraz zapowiedziami administracji Donalda Trumpa zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania…
Analizy | | Jakub Groszkowski
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Europie Środkowej doprowadziły do osłabienia chadeków (EPP) i socjaldemokratów (S&D), którzy zdobyli mniej mandatów niż pięć lat temu, ale utrzymali przewagę nad pozostałymi grupami politycznymi.…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
23 stycznia Sejm Republiki Łotewskiej zaakceptował skład nowego rządu oraz jego program. W skład koalicji weszło pięć ugrupowań spośród siedmiu mających reprezentację w parlamencie: centrowo-liberalne Nowa Jedność (JV) oraz Na Rzecz…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Wybory parlamentarne na Łotwie (6 października) wygrała Socjaldemokratyczna Partia Zgoda, reprezentująca głównie elektorat rosyjskojęzycznych mieszkańców kraju. Na Zgodę głosowało 19,8% wyborców, co oznacza utratę jednego mandatu – partia…
Analizy | | Piotr Szymański
3 kwietnia w Waszyngtonie odbyło się spotkanie prezydentów USA i państw bałtyckich związane z jubileuszem stulecia niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii.
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
17 lutego łotewska służba antykorupcyjna KNAB zatrzymała prezesa Banku Centralnego Łotwy Ilmārsa Rimšēvičsa.
Prace OSW | | Piotr Szymański
Państwa bałtyckie z perspektywy Zachodu i Rosji często traktowane są jako spójny region. Jednak odmienne potencjały gospodarczo-demograficzne, kultury strategiczne i położenie geograficzne wpływają na różnice w ich modelach obronnych.