1 - 3 z 3
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
23 stycznia UE dokonała podziału 800 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), przeznaczonych na kluczowe unijne projekty energetyczne. 323 mln euro z tej puli przeznaczono dla Litwy, Łotwy i Estonii jako…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
23 stycznia Sejm Republiki Łotewskiej zaakceptował skład nowego rządu oraz jego program. W skład koalicji weszło pięć ugrupowań spośród siedmiu mających reprezentację w parlamencie: centrowo-liberalne Nowa Jedność (JV) oraz Na Rzecz…
Analizy | | Justyna Gotkowska
18 stycznia Stefan Löfven został ponownie wybrany na stanowisko premiera przez szwedzki parlament. Negocjacje o utworzeniu rządu trwały od wyborów parlamentarnych z 9 września 2018 roku. Powodem ich przedłużania się była dekompozycja…