1 - 3 z 3
Analizy |
Na początku sierpnia z polskiej inicjatywy dziewięć państw UE wystąpiło z propozycją zmiany unijnej metodologii obliczania długu publicznego. Nowa metoda ma wprowadzać rozróżnienie pomiędzy długiem finansów publicznych a długiem…
Analizy |
Po zapowiedzi polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, iż zwróci się do państw UE o akceptację objęcia całego obwodu kaliningradzkiego umową o małym ruchu granicznym, litewskie MSZ 10 sierpnia poinformowało, że Wilno…
Analizy |
Rząd Litwy podjął 21 lipca decyzję o budowie terminalu LNG – miałby on powstać najprawdopodobniej w okolicach Kłajpedy. Projekt ten jest elementem strategii władz litewskich rozwoju własnego sektora gazowego, prowadzącej do zmniejszenia…