1 - 3 z 3
Analizy | | Kamil Całus

3 maja mołdawski parlament głosami komunistów oraz Liberalno-Demokratycznej Partii Mołdawii (LDPM) przyjął szereg ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także systemu wyborczego. Wspólnego głosowania LDPM oraz…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

30 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał werdykt w sprawie skargi Julii Tymoszenko przeciw Ukrainie, uznając, że jej tymczasowe aresztowanie w toku procesu o nadużycie władzy przy zawieraniu w 2009 roku kontraktu gazowego z…

Analizy | | Wojciech Konończuk

26 kwietnia w parlamencie Ukrainy zarejestrowany został rządowy projekt ustawy, który przewiduje zniesienie zakazu prywatyzacji spółek należących do koncernu państwowego Naftohaz, które odpowiadają za transport gazu i jego…