1 - 4 z 4
Analizy | | Kamil Kłysiński

Wzrost aktywności władz białoruskich wobec Litwy stanowi próbę wyjścia białoruskiego reżimu z izolacji międzynarodowej i wznowienia dialogu z UE. Mińsk liczy, że Wilno będzie zainteresowane doprowadzeniem do przełomu w relacjach unijno-…

Analizy | | Kamil Całus

22 kwietnia mołdawski Sąd Konstytucyjny jednogłośnie wydał orzeczenie uznające, że Vlad Filat nie może być p.o. szefem rządu ani także ponownie objąć tego stanowiska po uzyskaniu większości parlamentarnej. Zdaniem Sądu, kandydatem na…

Analizy | | Arkadiusz Sarna

Opublikowane w ostatnich dniach dane statystyczne potwierdzają utrzymywanie się na Ukrainie recesji gospodarczej, zapoczątkowanej w połowie 2012 roku. Wiąże się ona głównie ze złą koniunkturą na rynkach zagranicznych, będących…

Analizy | | Tadeusz A Olszański

7 kwietnia prezydent Wiktor Janukowycz ułaskawił sześć osób, skazanych za przestępstwa urzędnicze, w tym b. ministra spraw wewnętrznych w rządzie Julii Tymoszenko Jurija Łucenkę i b. ministra ekologii w tymże rządzie, Heorhija…