1 - 10 z 15
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
  Sejm Litwy udzielił 13 grudnia wotum zaufania nowemu rządowi, na którego czele stanął socjaldemokrata Algirdas Butkevičius. Koalicję, dysponującą większością konstytucyjną, tworzą ugrupowania centrolewicy – socjaldemokraci, Partia Pracy…
Raport OSW |
Raport ma na celu analizę stanu i perspektyw współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego: państw nordyckich, państw bałtyckich, partnerów Polski z Grupy Wyszehradzkiej…
Analizy | | Justyna Gotkowska
8–9 listopada podczas spotkania w Kernavė na Litwie szefowie sztabów generalnych Litwy, Łotwy i Estonii dyskutowali na temat rozwijania wspólnych projektów współpracy wojskowej, m.in. wspólnego wkładu do Sił Odpowiedzi NATO, Nordyckiej…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Misji tworzenia rządu po wyborach parlamentarnych zakończonych 28 października podjął się lider zwycięskiej socjaldemokracji Algirdas Butkevičius. Zgodnie z zapowiedziami rozpoczął on rozmowy z dwoma ugrupowaniami populistycznymi, obecnie…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
14 października na Litwie przeprowadzono I turę wyborów parlamentarnych (głosowało 52,82% wyborców), w której wyłoniono nieco ponad połowę składu nowego parlamentu (70 posłów z list partyjnych i 3 z okręgów jednomandatowych). Dopiero…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
3 października rząd Litwy zadecydował o wystąpieniu z pozwem do arbitrażu w Sztokholmie przeciwko Gazpromowi. Litwa twierdzi, że od 2004 roku nadpłaciła ok. 1,45 mld euro za rosyjski gaz.
Komentarze OSW | | Joanna Hyndle-Hussein
21 czerwca Sejm Litwy zaaprobował przekazany przez rząd projekt budowy nowej elektrowni jądrowej na Litwie w miejscowości Wisaginia (lit. Visaginas). Posłowie zgodzili się, by rząd podpisał parafowaną 30 marca 2012 roku umowę koncesyjną z…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
12 czerwca Sejm Litwy przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o terminalu LNG, który ma być uruchomiony do grudnia 2014 pod Kłajpedą. Sprzeciw lewicowej opozycji i części posłów liberalnych wzbudziła jednak decyzja rządu, by poprzez ustawę…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Kwestia przyjęcia przez FR odpowiedzialności za okupację państw bałtyckich stanowi jeden z głównych elementów politycznego sporu, blokujący normalizację relacji pomiędzy Moskwą a Wilnem, Rygą i Tallinem.
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
30 marca w Wilnie parafowano umowę koncesyjną na budowę elektrowni jądrowej w miejscowości Wisaginia (lit. Visaginas) na Litwie między japońsko-amerykańską spółką Hitachi i litewską międzyresortową komisją ds. przetargu koncesyjnego.…