1 - 4 z 4
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga

Dla Moskwy korzystne jest twierdzenie, że Ukraina zmieniła zdanie ze względu na nie dość korzystną ofertę unijną oraz wagę relacji z Rosją.

Analizy | | Wojciech Konończuk

Decyzję Ukrainy należy postrzegać nie tylko w kontekście rosnącej presji rosyjskiej, ale przede wszystkim uwarunkowań wewnętrznych.

Analizy | | Kamil Całus, Marta Jaroszewicz

KE zarekomendowała Radzie UE oraz PE zniesienie wiz dla obywateli mołdawskich, mających paszporty biometryczne, wjeżdżających do UE na okres do 90 dni.

Analizy | | Arkadiusz Sarna

Ostateczne decyzje władz Ukrainy w sprawie Wilna mogą być uzależnione od postępów w kwestii wsparcia finansowego.