1 - 2 z 2
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

25 marca gruziński parlament w trzecim i ostatnim czytaniu przyjął poprawki do konstytucji ograniczające uprawnienie prezydenta, tj. pozbawiające go możliwości powoływania rządu bez uzyskania poparcia większości parlamentarnej. Za…

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

25–26 lutego w Ałmaty miała miejsce kolejna runda rozmów na temat rozwiązania kryzysu wokół programu nuklearnego Iranu. Negocjacje odbyły się w formacie 5+1 (Rosja, Chiny, Francja, USA, Wielka Brytania plus Niemcy), w ich trakcie…