1 - 6 z 6
Prace OSW | | Mateusz Gniazdowski, Tomáš Strážay
Strategia dunajska jest drugim po strategii bałtyckiej przykładem rosnącego znaczenia makroregionów w Unii Europejskiej. Na politykę regionalną patrzy się przy tym coraz częściej przez pryzmat realizacji nie tylko spójności…
Komentarze OSW | | Mateusz Gniazdowski, Andrzej Sadecki
Zarówno tryb, jak i zakres wprowadzanych zmian wywołują kontrowersje na Węgrzech i za granicą. Nowe przepisy wzmacniają na węgierskiej scenie politycznej pozycję obozu rządzącego, ułatwiając mu przejście przez sprawdzian kolejnych…
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski
Polityka Rosji wobec Bliskiego Wschodu ma charakter instrumentalny. Aktywność w regionie, rosnąca od połowy ubiegłej dekady, służy Moskwie w realizacji jej celów na innych kierunkach, zwłaszcza amerykańskim i europejskim oraz w…
Komentarze OSW | | Anna Kwiatkowska
Decyzja rządu o rezygnacji RFN z energetyki jądrowej do 2022 roku, oczekiwana od wielu miesięcy, zamiast uspokoić nastroje, dostarczyć rozwiązań i odpowiedzieć na pytanie „co dalej?”, jedynie rozgrzała debatę. Sytuacji nie uspokoiło…
Komentarze OSW | | Justyna Gotkowska
Stanowisko RFN, oprócz zwieńczenia pewnego procesu, jest również punktem wyjścia dla wewnątrzniemieckiej dyskusji o zaangażowaniu wojskowym RFN w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa, która przyniesie bardziej asertywne i…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Swoboda koncentruje się na zwalczaniu tych tendencji w ukraińskiej polityce i życiu społecznym, które uznaje za prorosyjskie, a jej stosunek do Rosji i Rosjan jest jednoznacznie wrogi. W stosunkach z Polską widzi ona niemal wyłącznie…