1 - 10 z 87
Analizy | | Wojciech Górecki
18–20 lutego w Kabardyno-Bałkarii na rosyjskim Kaukazie Północnym doszło do serii zamachów, w których zginęli m.in. turyści z Moskwy i uszkodzona została kolejka linowa na Elbrusie. Zamachy pokazały, że republika zagrożona jest…
Analizy |
16–17 lutego w trakcie wizyty oficjalnej prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Rzymie, Rosja i Włochy podpisały kilka porozumień, w tym o sprzedaży Gazpromowi części pakietu włoskiego koncernu ENI w jednym z jego libijskim projektów.…
Analizy |
15 lutego odbyło się posiedzenie komisji ds. strategicznego partnerstwa Ukrainy i USA pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Kostiantyna Hryszczenki i sekretarz stanu Hillary Clinton. Jego głównym efektem było zacieśnienie…
Analizy |
17 lutego w jednym z mińskich sądów zapadł pierwszy wyrok w sprawie zajść podczas powyborczej demonstracji opozycji 19 grudnia ub.r. Członek sztabu wyborczego Uładzimira Niaklajeua, Wasil Parfienkou, został skazany na 4 lata kolonii…
Analizy |
18 lutego w Erewanie doszło do największych od trzech lat protestów opozycji, zorganizowanych przez Armeński Kongres Narodowy, na którego czele stoi były prezydent, Lewon Ter-Petrosjan. Protestujący krytykowali politykę społeczno-…
Analizy |
18 lutego powołana została spółka kirgiskiej państwowej firmy Manas Refuelling Complex i rosyjskiej Gazpromnieft’, która ma prawo do dostaw paliw do amerykańskiego Centrum Przewozów Tranzytowych Manas (kluczowa baza dla operacji USA i…
Analizy |
17 lutego Parlament Europejski (PE) przyjął rezolucję, krytykującą stan przestrzegania praw człowieka w Rosji. Ostateczna wersja dokumentu została złagodzona w porównaniu z pierwotnym projektem, m.in. PE nie zdecydował się wezwać…
Analizy |
18 lutego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) została oskarżona przez kierownictwo Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) o to, że formacja antyterrorystyczna SBU zamierza zająć kijowską siedzibę Bloku oraz skonfiskować dokumenty i serwer, co…
Analizy |
16 lutego kierownictwo rządzącej w Mołdawii koalicji Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) nie zdołało osiągnąć konsensusu w kwestii strategii przezwyciężenia trwającego od niemal dwóch lat impasu politycznego związanego z…
Analizy |
16 lutego w dorocznym wystąpieniu przed komisją Senatu dyrektor National Intelligence James R. Clapper (koordynator ds. służb specjalnych przy prezydencie USA) dokonał podsumowania aktualnych i potencjalnych zagrożeń globalnego…