1 - 10 z 23
Analizy | | Piotr Szymański

Duński parlament zatwierdził wniosek rządu dotyczący zwiększenia udziału Danii w zwalczaniu Państwa Islamskiego (PI) w Iraku i Syrii.

Analizy | | Marta Szpala

Kontynuowane będzie wzmacnianie integracji europejskiej i współpracy z Zachodem przy jednoczesnym utrzymywaniu bliskich stosunków z Rosją.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Organy samorządu, wyłonione przez dotychczasowy korpus prokuratorów, będą utrwalać lokalne układy korupcyjne.

Analizy | | Maria Domańska

Zapowiedź reformowania kraju przy udziale Kudrina, postrzeganego jako zwolennik liberalnych reform, ma złagodzić wizerunek Rosji i samego Putina na Zachodzie.

Analizy | | Tomasz Dąborowski, Tadeusz Iwański

Po dekadach wzajemnych zadrażnień doszło bowiem do intensyfikacji kontaktów pomiędzy Kijowem i Bukaresztem.

Analizy | | Kamil Frymark

15 kwietnia rząd RFN wyraził zgodę na wszczęcie przez prokuraturę na wniosek Turcji postępowania karnego wobec komika Jana Böhmermanna.

Analizy | | Konrad Popławski

8 kwietnia minister finansów RFN Wolfgang Schäuble skrytykował Europejski Bank Centralny (EBC) za agresywną politykę pieniężną.

Analizy | | Marta Szpala

Od 12 kwietnia w Macedonii codziennie odbywają się coraz liczniejsze protesty gromadzące od kilku do kilkunastu tysięcy osób. 

Analizy | | Kamil Całus

Obecnie 20–25% Mołdawian zagłosowałoby za zjednoczeniem ich kraju z Rumunią, we wcześniejszych latach liczba ta wahała się między 10 a 15%.

Analizy | | Szymon Kardaś

Orzeczenie ETPCz 4 lipca 2013 roku nakładało na Rosję obowiązek zmiany regulacji odbierających prawo do udziału w głosowaniu osobom pozbawionym wolności.