1 - 10 z 25
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Od kilkunastu miesięcy Azerbejdżan odchodzi od Zachodu w sferze politycznej i zbliżania się z Rosją, przynajmniej na poziomie taktycznym.

Analizy | | Maciej Falkowski

Rosyjsko-abchaski traktat o sojuszu i strategicznym partnerstwie wieńczy realizowaną od maja br. taktykę Moskwy wobec Suchumi.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

Strącenie ormiańskiego śmigłowca jest kolejnym poważnym przejawem eskalacji napięcia wokół konfliktu o Górski Karabach.

Analizy | | Maciej Falkowski

Pogłębiający się kryzys polityczny i osłabienie prozachodniego skrzydła rządzącej koalicji mogą doprowadzić do wyhamowania reform.

Analizy | | Marek Matusiak

Gruzja pozostawała dotąd państwem zorientowanym na Zachód. Kierunek jej rozwoju nie jest jednak ostatecznie przesądzony.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz

20 września w Baku rozpoczęto konstrukcję drugiej nitki gazociągu Baku–Tbilsi–Erzurum.

Analizy | | Krzysztof Strachota

Szczyt SzOW w Duszanbe jest potwierdzeniem dotychczasowych tendencji rozwoju organizacji jako efektywnej platformy dialogu.

Komentarze OSW | | Aleksandra Jarosiewicz

Wraz ze wzrostem ambicji i siły Azerbejdżanu, jego polityka coraz bardziej odbiega od oczekiwań i planów Zachodu.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz

Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.