1 - 4 z 4
Analizy |
16 sierpnia wicepremier i lider partii Silna Ukraina Serhij Tyhipko oraz premier Mykoła Azarow poinformowali o przyłączeniu ugrupowania do rządzącej Partii Regionów. Połączenie obu partii wzmacnia przed przyszłorocznymi wyborami…
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Sławomir Matuszak, Tadeusz A Olszański
Aresztowanie byłej premier jest przejawem zaostrzającego się sporu politycznego na Ukrainie pomiędzy obozem rządzącym a zwolennikami Julii Tymoszenko przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Proces ma charakter polityczny,…
Analizy |
2 sierpnia prezydent Wiktor Janukowycz podpisał ustawę wprowadzającą uproszczony mechanizm ewidencji ziemi (katastru gruntowego), a do parlamentu skierowano projekt ustawy o rynku gruntów rolnych, co tworzy podstawy do wprowadzenia…
Analizy |
2 sierpnia Wyższy Sąd Administracyjny Ukrainy potwierdził ostateczność wyroków sądów niższych instancji uznających za nielegalne dekrety o przyznaniu Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi tytułów Bohatera Ukrainy. Tym samym…