1 - 3 z 3
Analizy |
Sejm Republiki Litewskiej 17 marca znowelizował ustawę o oświacie, mimo utrzymywania się protestów organizacji mniejszościowych. Nowe przepisy już od 1 września radykalnie zmniejszą zakres nauki w językach mniejszości narodowych, przy…
Analizy | | Paweł Siarkiewicz
Wyborcy docenili restrykcyjną politykę finansową władz, dzięki której Estonia w czasie recesji nie musiała sięgać po zagraniczne kredyty i która umożliwiła przystąpienie kraju do strefy euro w styczniu 2011 roku. Premier Ansip…
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Według wstępnych wyników, w wyborach samorządowych 27 lutego najwięcej głosów uzyskali opozycyjni socjaldemokraci – 21,4%. Zwycięstwo lewicy, przez trzy ostatnie lata krytykującej politykę rządzących konserwatystów/chadeków i skrajnie…