1 - 10 z 22
Komentarze OSW | | Maria Domańska

Aktualną sytuację w sektorze bankowym Rosji należy określić jako kryzys systemowy – świadczą o tym wyniki finansowe za 2015 rok.

Komentarze OSW | | Maria Domańska, Szymon Kardaś

Sankcje finansowe są ważnym, ale nie kluczowym czynnikiem wpływającym na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Rosji.

Analizy | | Kamil Frymark

W Niemczech dominuje narracja, że porozumienie jest pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu, a jego przyjęcie jest zasługą Merkel.

Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein

Gazprom został zmuszony do postrzegania bałtyckiego rynku gazu jako części europejskiej przestrzeni, a nie obszaru swojej dominacji gospodarczej.

Analizy | | Jakub Groszkowski

Na wejściu do rządu stracić mogą koalicjanci Smeru, z których każdy ma na scenie politycznej konkurenta krytycznego wobec premiera.

Komentarze OSW | | Kamil Kłysiński

Władze Białorusi przyjęły stosowaną już wcześniej taktykę zmierzającą do pozyskania dużych, nisko oprocentowanych kredytów stabilizacyjnych.

Prace OSW | | Szymon Kardaś

Unia Europejska stanowi tradycyjnie najważniejszy rynek zbytu dla rosyjskiego eksportu ropy. Perspektywy współpracy Rosji i UE są jednak coraz gorsze.

Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Wychodzą na jaw skutki uboczne szeroko zakrojonego, rządowego programu stymulacji gospodarki.

Analizy | | Tadeusz Iwański

Dotychczasowa współpraca Kijowa i Ankary oraz kontekst geopolityczny każą sceptycznie podchodzić do szans na jej realne pogłębienie. 

Analizy | | Witold Rodkiewicz

Wycofanie rosyjskich sił z Syrii jest jedynie częściowe i ma charakter operacji politycznej.