1 - 2 z 2
Analizy | | Tomasz Dąborowski

Prezydent Bułgarii Rosen Plewnelijew 12 marca podpisał dekrety o rozwiązaniu parlamentu oraz przeprowadzeniu przyspieszonych wyborów parlamentarnych 12 maja. Tego samego dnia powołał rząd tymczasowy, który ma administrować państwem do…

Analizy | | Jakub Groszkowski

27 lutego słoweński parlament wyraził wotum nieufności centroprawicowemu rządowi Janeza Janšy i powierzył misję stworzenia nowego gabinetu Alence Bratušek – liderce lewicowej Pozytywnej Słowenii, największej partii w parlamencie.…