1 - 6 z 6
Analizy | | Ewa Fischer

Embargo mocno uderzy w rosyjską gospodarkę, uzależnioną w dużym stopniu od importu artykułów rolno-spożywczych.

Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga

Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.

Analizy | | Konrad Popławski

Słabe dane z rosyjskiego rynku niepokoją niemiecki biznes, a jednocześnie radykalizują jego stanowisko względem działań Moskwy.

Analizy | | Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer

Konfrontacyjna postawa Kremla wobec Zachodu nie pozwala oczekiwać, iż w najbliższej perspektywie sankcje wpłyną na zmianę kursu politycznego Rosji.

Analizy | | Andrzej Wilk, Wojciech Konończuk

Starania Kijowa na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Donbasie stoją w sprzeczności z celami Rosji.

Punkt widzenia | | Jolanta Darczewska

Jako rodzaj echa opinii publicznej, rosyjski humor polityczny jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji FSB.