1 - 2 z 2
Analizy | | Szymon Ananicz

Decydując się na wstąpienie do UC, Armenia ograniczyła swoją suwerenność w sferze polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz w gospodarce na rzecz Rosji.

Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota

Nieskrywanym celem powołania nowego premiera jest wzmocnienie rządu, zarówno wobec wyzwań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.