1 - 10 z 10
Analizy | | Wojciech Konończuk, Agata Wierzbowska-Miazga

Porozumienie genewskie nie oznacza początku odzyskiwania przez Kijów inicjatywy i nie będzie miało realnego wpływu na sytuację na wschodzie Ukrainy.

Analizy | | Jakub Groszkowski

Decydujący wpływ na stanowisko Bratysławy w kwestii rewersu mają dobre relacje Słowacji z Gazpromem.

Analizy | | Wojciech Konończuk

Moskwa chce wywrzeć presję zarówno na Zachód, jak i władze ukraińskie, aby przyjęły rosyjskie warunki rozwiązania kryzysu.

Analizy | | Arkadiusz Sarna

Długotrwały kryzys polityczny na Ukrainie wpłynął na pogłębienie trwającej już od niemal dwóch lat recesji gospodarczej, ograniczając tym samym możliwości stabilizacji.

Analizy | | Tadeusz Iwański, Marek Menkiszak

Wydarzenia ostatnich dni nie byłyby możliwe bez rosyjskiego wsparcia dla słabych sił separatystycznych w regionie, które nie mogą liczyć na masowe poparcie społeczne.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz

Władze białoruskie starają się prowadzić politykę balansowania między stronami konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Analizy | | Kamil Całus, Agata Wierzbowska-Miazga

Rosja podsycając separatyzmy mołdawskich regionów, chce przeciwdziałać zaplanowanemu na maj podpisaniu umowy stowarzyszeniowej Mołdawii z UE.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Kurułtaj (quasiparlament narodowy) nie odniósł się do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, co świadczy o akceptacji faktycznego status quo.

Analizy | | Marek Menkiszak

Rosja chce wypracowania w ramach negocjacji z głównymi partnerami zachodnimi porozumienia zawierającego m.in. założenia reformy konstytucyjnej na Ukrainie.

Analizy | | Tadeusz A Olszański

Po raz pierwszy główni pretendenci pochodzą z tego samego obozu politycznego i mogą, choć w różnym stopniu, liczyć na poparcie w całym kraju.