1 - 10 z 19
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Jedną z priorytetowych reform w agendzie Xi Jinpinga jest tzw. rewolucja energetyczna, będąca elementem głębokiej restrukturyzacji gospodarki.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Niemiecko-duńska umowa jest przede wszystkim wyrazem politycznego poparcia dla transformacji energetycznej.

Analizy | | Artur Ciechanowicz

W najbliższym czasie należy oczekiwać dalszego wzrostu poczucia zagrożenia w społeczeństwie i nieufności wobec imigrantów.

Analizy | | Maciej Falkowski

Niezależnie od rozwiązania kryzysu z zajęciem posterunku, w najbliższych tygodniach można oczekiwać pogłębienia się chaosu w Armenii.

Analizy | | Jan Strzelecki

W Moskwie z ulgą przyjęto, że MKOl postanowił nie odsuwać od udziału w igrzyskach całej rosyjskiej reprezentacji.

Analizy | | Mateusz Chudziak

Stan wyjątkowy może okazać się preludium do przypieczętowania trwającego od dłuższego czasu procesu konsolidacji władzy w rękach prezydenta.

Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz

Moskwa ostatecznie wybrała strategię przyłączenia się do silniejszego partnera bandwagoning zamiast strategii zrównoważenia rosnącej potęgi chińskiej.

Komentarze OSW | | Konrad Popławski

Zwalczanie oszustw podatkowych to element budowania pozycji międzynarodowej Niemiec jako odpowiedzialnego mocarstwa.

Analizy |

Klęska puczu rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę czystki w armii oraz w aparacie państwowym.

Analizy | | Rafał Bajczuk

Największa reforma rynku energii po liberalizacji przeprowadzonej pod koniec lat 90. budzi kontrowersje.