1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota

Będący kolejnym etapem kryzysu na Bliskim Wschodzie obecny konflikt wewnętrzny w Iraku stawia Turcję wobec poważnych wyzwań.

Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański

Po aneksji Krymu Tatarzy Krymscy stanęli wobec konieczności wypracowania modus vivendi w nowej, znacznie trudniejszej dla nich sytuacji.