1 - 1 z 1
Komentarze OSW | | Krzysztof Strachota

Będący kolejnym etapem kryzysu na Bliskim Wschodzie obecny konflikt wewnętrzny w Iraku stawia Turcję wobec poważnych wyzwań.