1 - 4 z 4
Analizy | | Andrzej Sadecki

Komisja Europejska zakończyła badanie możliwości naruszenia przez Węgry przepisów unijnych przy realizacji projektu rozbudowy elektrowni jądrowej w Paks.

Analizy | | Andrzej Sadecki

Referendum przeprowadzone 2 października na Węgrzech, a zainicjowane przez Fidesz jest nieważne, gdyż nie została uzyskana wymagana frekwencja.

Analizy | | Andrzej Sadecki

Choć przyjęcie pakietu antyterrorystycznego wpisuje się w europejski trend zaostrzania przepisów, to zarazem jest to element politycznej strategii Fideszu.

Analizy | | Andrzej Sadecki

Stosunki węgiersko-rosyjskie wykraczają poza pragmatyczną współpracę energetyczną, a spotkania Orbána z Putinem służą umacnianiu więzi politycznych.