1 - 10 z 13
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Największym sukcesem formatu „16+1” jest wyraźne wzmocnienie relacji bilateralnych Chin z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Analizy | | Jakub Jakóbowski, Joanna Hyndle-Hussein, Marcin Kaczmarski

Jednym z zasadniczych celów przyświecających Chinom w budowie formatu „16+1” jest zwiększenie chińskiej „miękkiej siły” w Europie.

Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski

Zaangażowanie Pekinu w zwiększanie importu żywności z Europy Środkowo-Wschodniej wynika z problemów chińskiego sektora rolno-spożywczego.

Analizy | | Marcin Kaczmarski

Z punktu widzenia Pekinu przebieg wizyty Xi Jinpinga w Wielkiej Brytanii odzwierciedlał pożądany kształt stosunków dwustronnych między Chinami i państwami europejskimi.

Analizy | | Szymon Kardaś

Umowy wskazują na rosnącą determinację Rosji do otwarcia się na chińskie inwestycje w strategicznych sektorach.

Analizy | | Jakub Jakóbowski

Podstawowym wyzwaniem dla chińskiego kierownictwa jest obecnie odzyskanie zaufania inwestorów i pokazanie, że jest ono w stanie sprostać wyzwaniom.

Analizy | | Marcin Kaczmarski

Nowe prawo zaciera granice między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

Analizy | | Marcin Kaczmarski

Dokument stanowi odzwierciedlenie dokonujących się zmian w chińskiej polityce bezpieczeństwa i jest sygnałem politycznym wysłanym na zewnątrz.

Analizy | | Tomasz Bakunowicz, Marcin Kaczmarski

Pierwszą od 2001 roku wizytę przywódcy Chin władze białoruskie starały się wykorzystać w celach propagandowych.

Analizy | | Marcin Kaczmarski, Szymon Kardaś

Wizyta Xi Jinpinga w Moskwie ukazała wspólnotę interesów Rosji i Chin w kontekście polityki historycznej obu państw.