1 - 2 z 2
Komentarze OSW | | Wojciech Górecki
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja na rosyjskim Kaukazie Północnym uległa dalszemu poważnemu zaostrzeniu. Do zamachów i zbrojnych potyczek dochodzi codziennie, a obszar objęty i zagrożony destabilizacją stale się powiększa.…
Komentarze OSW | | Szymon Ananicz
Pomiędzy państwami członkowskimi zarysowały się istotne różnice zdań. O ile państwa z południa UE opowiadają się za wzmocnieniem polityki UE wobec Afryki Północnej, nawet kosztem zaangażowania w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym,…