1 - 10 z 58
Analizy | | Wojciech Górecki
20 czerwca w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Armenii zwyciężyła partia Umowa Społeczna premiera Nikola Paszyniana. Według pełnych, choć jeszcze nieoficjalnych danych uzyskała ona 53,9% głosów, co umożliwia jej samodzielne…
Analizy | | Zespół OSW
24 kwietnia prezydent USA Joe Biden wygłosił orędzie, w którym po raz pierwszy oficjalnie użył sformułowania „ludobójstwo” w odniesieniu do zagłady społeczności ormiańskiej na terenie Imperium Osmańskiego (dzisiejszej Turcji) w 1915 r.…
Analizy | | Wojciech Górecki, Krzysztof Strachota
Jesienna klęska w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach wywołała w Armenii głęboki kryzys polityczny. Stała się katalizatorem konsolidacji opozycji, która na drodze presji politycznej i protestów ulicznych, poprzez naciski ze strony…
Analizy | | Wojciech Górecki
11 stycznia Władimir Putin spotkał się w Moskwie z premierem Armenii Nikolem Paszynianem i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Negocjacje dotyczyły realizacji ustaleń zawartych w oświadczeniu, które trzej liderzy podpisali (…
Analizy | | Wojciech Górecki
8 grudnia upłynął termin ultimatum, jakie pod adresem premiera Nikola Paszyniana wysunęła armeńska opozycja, żądająca jego dymisji. Zgodnie z zapowiedzią w całym kraju mają się teraz zacząć masowe akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, aby…
Analizy | | Wojciech Górecki
25 listopada Azerbejdżan przejął kontrolę nad rejonem kelbadżarskim, położonym pomiędzy Górskim Karabachem a Armenią. Zgodnie z treścią oświadczenia podpisanego w nocy z 9 na 10 listopada przez liderów Armenii, Azerbejdżanu i Rosji…
Analizy | | Wojciech Górecki
W nocy z 9 na 10 listopada premier Armenii Nikol Paszynian oraz prezydenci Azerbejdżanu i Rosji Ilham Alijew i Władimir Putin podpisali oświadczenie o wstrzymaniu walk w rejonie konfliktu karabaskiego. Rozejm zakłada, że walczące strony…
Analizy | | Wojciech Górecki
8 listopada prezydent Ilham Alijew ogłosił, że wojska azerbejdżańskie zdobyły miasto Szusza w centralnej części Górskiego Karabachu. Strona ormiańska temu zaprzecza, utrzymując, że walki o miasto cały czas trwają. Niezależnie od stanu…
Analizy | | Wojciech Górecki
Po niemal sześciu tygodniach intensywnych walk siły azerbejdżańskie przejęły kontrolę nad jedną trzecią separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu (RGK), składającej się z właściwego Górskiego Karabachu oraz terenów przyległych, tzw.…
Analizy | | Wojciech Górecki
Po spektakularnych sukcesach osiągniętych przez siły azerbejdżańskie w ubiegłym tygodniu (m.in. odcięcie karabaskiego parapaństwa od granicy z Iranem, zob. mapa) w ostatnich dniach intensywność walk osłabła. Obecnie mają one charakter…