1 - 1 z 1
Raport OSW | | Anna Kwiatkowska
Ze względu na coraz większy wpływ, jaki historia, a raczej sposób mówienia o niej wywiera na bieżącą politykę, również na politykę zagraniczną Polski, zaistniała potrzeba przeanalizowania publikacji, które w …