1 - 10 z 44
Komentarze OSW | | Adam Eberhardt
Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.
Komentarze OSW | | Kamil Całus
W ciągu ostatnich miesięcy Moskwa coraz częściej korzysta z instrumentów nacisku ekonomicznego na Kiszyniów.
Analizy | | Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota
Nie należy wykluczyć, że gazowe „zawieszenie broni” zostanie przerwane przed określonym w protokole terminem.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.
Analizy | | Agata Łoskot-Strachota, Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś
26 września po ponad trzymiesięcznej przerwie i intensywnych zabiegach strony unijnej wznowione zostały trójstronne rozmowy gazowe pomiędzy Ukrainą, Rosją i UE.
Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga
Stworzono precedens, w którym Unia Europejska uznaje prawo Rosji do wpływania na kształt relacji unijnych z państwami byłego ZSRS
Analizy | | Rafał Sadowski, Agata Wierzbowska-Miazga
Porozumienie nie przesądza o zakończeniu konfliktu. Niejasne i ogólne zapisy pozwalają na dużą dowolność w jego interpretacji.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Tomasz Bakunowicz
Polityka Rosji wobec Ukrainy konsekwentnie zmienia kontekst, w którym rozwija się projekt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Analizy | | Piotr Żochowski, Rafał Sadowski, Marek Menkiszak
Decyzja Kremla o rozpoczęciu bezpośredniej interwencji zbrojnej była najwyraźniej reakcją na groźbę faktycznego upadku tzw. republik ludowych.
Analizy | | Jadwiga Rogoża, Witold Rodkiewicz, Agata Wierzbowska-Miazga
Strategiczny cel Rosji wobec Ukrainy pozostaje niezmienny – jest nim trwałe podporządkowanie Ukrainy.