1 - 10 z 105
Komentarze OSW | | Katarzyna Chawryło
Polityka wobec Ukrainy stała się przyczyną podziałów w rosyjskich środowiskach nacjonalistycznych.
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Propagandowy wizerunek rosyjsko-indyjskiej współpracy ekonomicznej nie odzwierciedla realnej sytuacji. 
Analizy | | Marek Menkiszak, Ewa Fischer
Narastające problemy rosyjskiej gospodarki nie wpłynęły na zmianę kursu polityki gospodarczej i nic nie wskazuje, aby taka zmiana zaszła w najbliższej przyszłości.
Analizy | | Jadwiga Rogoża
Diagnoza sytuacji przedstawiona przez Putina oraz proponowane działania pokazują, iż w warunkach największych od lat wyzwań Kreml odrzuca scenariusz reform.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Prezydent Kazachstanu poparł forsowany przez Moskwę pomysł dialogu między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką.
Analizy | | Maciej Falkowski
Nie należy oczekiwać poważnej eskalacji działań zbrojnych na Kaukazie Północnym, jak też wiązać jej z Państwem Islamskim.
Analizy | | Ewa Fischer, Katarzyna Chawryło
Słabnący kurs rubla, taniejąca ropa, sankcje Zachodu i ograniczenia w imporcie żywności powodują dryfowanie rosyjskiej gospodarki w kierunku recesji. 
Analizy | | Szymon Kardaś
Główną przyczyną decyzji są najprawdopodobniej wynikające m.in. z sankcji problemy finansowe Gazpromu uniemożliwiające realizację inwestycji.
Komentarze OSW | | Adam Eberhardt
Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.
Analizy | | Katarzyna Chawryło
Kreml odpowiada na postulaty społeczeństwa, domagającego się zacieśnienia kontroli nad napływem siły roboczej z krajów posowieckich.