1 - 10 z 85
Analizy | | Marta Jaroszewicz
Od kwietnia br., czyli od początku aktywnej fazy konfliktu zbrojnego, liczba uciekinierów ze wschodniej Ukrainy systematycznie rośnie.
Analizy | | Rafał Sadowski
Ukrainie dotychczas udało się uniknąć załamania finansowego dzięki pomocy zagranicznej oraz doraźnym działaniom jej władz.
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Rząd sformowano bardzo szybko, jednak nie bez kontrowersji - zmian w obsadzie niektórych resortów dokonywano jeszcze 2 grudnia w ciągu dnia.
Komentarze OSW | | Adam Eberhardt
Już samo uznanie przez UE Unii Eurazjatyckiej za stronę rozmów byłoby precedensem o niebagatelnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa europejskiego.
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Umowa jest dokumentem bardzo obszernym i wytycza ambitny program działań reformatorskich prawie we wszystkich dziedzinach życia państwowego.
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Dość prawdopodobne wydaje się wznowienie przez siły separatystyczne i rosyjskie działań bojowych na większą skalę.
Analizy | | Wojciech Konończuk, Szymon Kardaś, Agata Łoskot-Strachota
Nie należy wykluczyć, że gazowe „zawieszenie broni” zostanie przerwane przed określonym w protokole terminem.
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
Można oczekiwać, że Ukraiński Kościół Prawosławny będzie unikać zajęcia jasnego stanowiska w obecnym konflikcie.
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Rezultaty wyborów na Ukrainie nie są dla Moskwy korzystne. Ich wynik jest ceną, jaką Rosja płaci za politykę wobec Ukrainy.
Analizy | | Tadeusz A Olszański
Wybory wygrały siły opowiadające się za prozachodnią orientacją Ukrainy oraz reformowaniem jej gospodarki i życia społecznego.