1 - 10 z 42
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Marek Matusiak, Krzysztof Strachota
Do wydarzeń doszło w XX rocznicę uzyskania niepodległości Kazachstanu oraz w przededniu wyborów parlamentarnych (15 stycznia 2012); prawdopodobna wydaje się ich polityczna inspiracja (a przynajmniej wsparcie medialne) ze strony…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Podczas wizyty prezydenta Turkmenistan Gurbanguły Berdymuhammedowa w Chinach (23–25 listopada) podpisano kontrakt na dostawy 25 mld m3 gazu do Chin, co łącznie z wcześniej zawartymi kontraktami daje kwotę 65 mld m3…
Analizy | | Agata Wierzbowska-Miazga
Prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu – Dmitrij Miedwiediew, Alaksandr Łukaszenka i Nursułtan Nazarbajew – podpisali 18 listopada w Moskwie dokumenty, mające prowadzić do stworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG).
Analizy | | Katarzyna Chawryło, Wojciech Górecki
8 listopada tadżycki sąd pierwszej instancji skazał na karę 8,5 roku pozbawienia wolności dwóch pilotów rosyjskiej spółki Rolkan Investment Ltd., obywatela Rosji i Estonii, zarzucając im naruszenie zasad bezpieczeństwa lotów,…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz, Marek Matusiak
Oddalony od politycznego centrum kraju o ponad tysiąc kilometrów zachodni Kazachstan (735 tys km² powierzchni, 1,66 mln ludności) jest regionem, w którym skoncentrowane jest gros przemysłu naftowo-gazowego napędzającego gospodarczy…
Analizy | | Józef Lang
Wybory kończą etap tymczasowych rządów po obaleniu prezydenta Kurmanbeka Bakijewa w kwietniu ubiegłego roku. Wobec skali wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych można je uznać za ważny krok w stronę stabilizacji kraju.
Analizy | | Józef Lang
21–22 października sekretarz stanu USA Hillary Clinton złożyła wizytę w Uzbekistanie i Tadżykistanie. Tematem rozmów były kwestie związane z Afganistanem: udział tych państw w tzw. północnym korytarzu dostaw dla sił koalicji (NDN)…
Analizy | | Iwona Wiśniewska
Zgodnie z założeniem dokument ten ma zastąpić ponad 100 umów bilateralnych, które obecnie regulują wolny handel miedzy tymi krajami. Do wejścia w życie umowy o strefie wolnego handlu niezbędna jest jej ratyfikacja przez umawiające się…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Uzyskanie mandatu zbiegło się z wydaniem przez KE komunikatu (7 września) dotyczącego unijnej polityki energetycznej, który jest efektem trwającego od lat procesu zwiększania roli Komisji w zewnętrznej polityce energetycznej Wspólnoty…
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Wzrost aktywności państw azjatyckich stanowi wyzwanie zarówno dla Zachodu, chcącego pozyskać z regionu surowce (ropę, gaz, ale także metale rzadkie i uran), jak i Rosji, zainteresowanej utrzymaniem Azji Centralnej w swojej strefie…